ตุ่มเทา 

 

 


 

44/5 หมู่ 5 คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี 22120, สำนักงาน-กรุงเทพ 02-748-0465, สำนักงานเมืองจันท์ โทรศัพท์ (039) 433165-66 โทรสาร (039) 433164
44/5 Moo 5 KlongKud Thamai Chanthaburi 22120, BKK Office 02-748-0465, Chanthaburi Office Tel. (039) 433165-66 Fax.(039) 433164